Büyüme Takibi

  Büyüme Takibi Ankara

  Büyüme takibi Ankara, çocuk doktoru muayeneleri ile gerçekleştirilen ve çocuğun çeşitli vücut bölgelerinin gelişim süreçlerinin değerlendirilmesi ile yapılan uygulamadır. Doğumdan itibaren bebekler, sahip oldukları genetik özellikler ve birtakım çevresel etmenler ışığında hızla gelişir ve büyürler. Bu süreçte organlar gelişir, yeni fonksiyonlar kazanır veya fonksiyonlarını çok daha ideal bir şekilde yerine getirmeye başlarlar. Aynı şekilde kollar ve bacaklar gibi uzuvlar da uzar ve büyürler. Büyüme takibi, çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinin kontrol edilebilmesi için yapılır. Bu uygulama sırasında çeşitli vücut bölgeleri üzerinde ölçümler gerçekleştirilir.

  Bu ölçümler grafikleştirilir, çocukla aynı yaşta ve cinsiyette olan diğer çocuklar ile karşılaştırılır. Böylece çocuğun büyüme eğrisinin, ideal kabul edilen aralıkta olup olmadığı öğrenilmiş olur. Eğer çocuğun büyüme hızı ideal kabul edilen seviyenin altındaysa, gelişimsel bir sorun söz konusu ise bu soruna yönelik tedavi ve destek çalışmaları yapılır. Yazımızın devamında ‘’Büyüme takibi nasıl yapılır?’’, ‘’Büyüme takibi için hangi doktora gidilir?’’, ‘’Büyüme takibi kaç yaşında yapılır?’’ ve ‘’Büyüme takibi ne kadar sürer?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara büyüme takibi ve gelişim takibi gibi konular hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Armağan Küçük ile iletişime geçebilirsiniz. 

  Büyüme Takibi Nedir?

  Büyüme takibi, çocukların gelişim süreçlerini incelemek ve büyüme hızlarını ideal kabul edilen kriterler üzerinden değerlendirmek için yapılan uygulamadır. Büyüme takibi sırasında çocuğun kilosu ve boyu uzunluğu ölçülür. Baş çevresinde de bazı ölçümler gerçekleştirilir. Bu ölçümlerden elde edilen veriler sayesinde çocuğun büyüme eğrisi hesaplanır. Daha sonra ise elde edilen eğri, çocuğun aynı cinsiyette olan yaşıtları ile karşılaştırılır. Böylece çocuğun büyüme sürecinin ideal bir şekilde devam edip etmediği anlaşılmış olur. 

  Büyüme Takibi Neden Yapılır?

  Büyüme takibi şu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir:

  • Çocuğun yaşına göre ideal bir gelişim gösterip göstermediğini belirlemek.
  • Çocuğun gelişim ve büyüme sürecini desteklemek.
  • Çocuğun büyüme sürecine olumsuz etkileri olan durumları belirlemek.
  • Çocuğun büyüme sürecini olumsuz bir şekilde etkileyen hastalıkları önlemek, bu hastalıkların varlığı durumunda erkenden tedavi uygulamalarına başlamak.

  Büyüme takibi bu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilmektedir. 

  Büyüme ve Gelişim Takibi İçin Hangi Doktora Gidilir?

  Büyüme ve gelişim takibi için bir pediatri doktoruna başvurulmalıdır. Pediatri doktorları çocuklarda görülebilen gelişim sorunları, çocukların gelişim süreçleri ve büyüme takibi konular hakkında yüksek öğrenim almışlardır. Bu sayede çocukların büyümelerini etkileyen sorunları, özel uygulamalar yardımı ile tespit edebilir, bu sorunları ortadan kaldırmaya veya önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirebilirler. 

  Çocuklarda Büyüme ve Gelişim Takibi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

  Çocuklarda büyüme takibinin 18 yaşına kadar yapılması tavsiye edilmektedir. Çocuklar, ergenlik dönemlerinin sonuna kadar büyümeye ve gelişmeye devam ederler. Çoğu çocukta bu büyüme ve gelişim süreci 18 yaş civarında son bulur. Bu yüzden uzmanlar, ebeveynlere, büyüme takibinin bireyin 18 yaşına kadar devam etmesini önerirler.

  Persentil Ne Demek?

  Persentil, gelişim-büyüme eğrisi olarak bilinen tablodur. Persentil, çocuğun vücut çeşitli fiziksel özelliklerinin ölçülmesi ve grafikleştirilmesi ile elde edilir. Böylece çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre nasıl bir gelişim gösterdiği kolayca takip edilebilir. Persentil tablosu, üç ana fiziksel özellik baz alınarak hazırlanır. Bunlar çocuğun boy uzunluğu, kilosu ve baş çevresidir. Bu gibi ölçümler baz alınarak bir tablo oluşturulur ve bu tablo üzerinden çocuğun gelişimi, aynı ülkede yaşayan, çocukla aynı yaşta ve cinsiyette olan bireylerle kıyaslanır. 

  Persentil Hesaplama Nasıl Yapılır?

  Persentil hesaplama sürecinde ilk olarak çocuğun boyu ve kilosu ölçülür. Daha sonra ise çocuğun baş çevresi ölçülür. Elde edilen ölçümler belli aralıklarla tekrarlanır, böylece grafikleştirildiklerinde bir eğri meydana getirirler.

  Çocuklarda Gelişim ve Büyüme Takibi Nasıl Yapılır?

  Çocuklarda gelişim ve büyüme takibi çocuk doktorları tarafından yapılır. Çocuk doktorları öncelikle çocuğun boyunu, kilosunu ve baş çevresini ölçerler. Daha sonra ise elde ettikleri verileri grafikleştirir, grafikte ortaya çıkan eğriyi belli aralıklarla günceller ve çocuğun gelişiminin ideal kabul edilen şekilde devam edip etmediğini kontrol ederler. Eğer gelişim süreci gerektiği gibi devam etmiyorsa bunun nedenini araştırmaya ve çocuğun gelişimini desteklemeye yönelik uygulamalar gerçekleştirirler. 

  Ankara Gelişim Takibi ve Büyüme Takibi

  Ankara gelişim takibi ve büyüme takibi gibi konular hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Armağan Küçük ile iletişime geçebilirsiniz.

  Doktora Sorun!
  Call Now Button