Yenidoğan Takibi

  Yenidoğan Takibi Ankara

  Yenidoğan takibi Ankara, yenidoğan bebeklerin sağlık durumlarını ve fiziksel özelliklerini kontrol etmek amacıyla yapılan, özel muayenelerdir. Bebekler, gebelik süreci boyunca, dış dünyaya hazırlanmak üzere anne karnında gelişim gösterirler. Bu gelişim süreci, bilindiği üzere yaklaşık 9 ay 10 gün boyunca devam eder. Daha sonra ise normal veya sezaryen doğum ile dünyaya gelirler. Doğumdan sonraki ilk yirmi sekiz gün boyunca bebekler, yenidoğan veya yenidoğan bebek olarak anılırlar.

  Doğumdan hemen sonra bebeğin sağlığını ve gelişimini incelemek için bazı muayeneler gerçekleştirilir. Doğumu takip eden günlerde çeşitli kontroller, testler ve aşı uygulamaları gerçekleştirilir. Böylece bebeğin sağlıklı olduğundan emin olunur. Eğer bu kontroller sırasında bir rahatsızlık teşhis edilirse erkenden bu rahatsızlığa müdahale edilir ve bebeğin bu rahatsızlıktan olumsuz bir şekilde etkilenmesi önlenmiş olur. Yazımızın devamında ‘’Bebek doğduktan kaç gün sonra doktor kontrolüne gidilir?’’, ‘’Yeni doğan bebek hangi doktora götürülür?’’, ‘’Yenidoğan muayenesi ne zaman yapılır?’’ ve ‘’Yenidoğan bebek muayenesinde nelere bakılır?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara yenidoğan takibi ve benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Armağan Küçük ile iletişime geçebilirsiniz.

  Yenidoğan Takibi Nedir?

  Yenidoğan takibi, bebeklerin doğumdan sonraki sağlık durumlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve var olan sağlık sorunlarını tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamadır. Yenidoğan takibi, belli aralıklarla yapılan özel muayeneler ile gerçekleşir. Yenidoğan takibi, doğumdan hemen sonra yapılan apgar testi (apgar skoru) ile başlar ve bebek yaklaşık 1 aylık olana kadar devam eder. Böylece bebeğin genel sağlık durumu, gelişimi için önemli olan ilk bir ayda, düzenli doktor muayeneleri ile kontrol edilmiş olur. 

  Yenidoğan Bebek Takibi Neden Yapılır?

  Yenidoğan bebek takibi şu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir:

  • Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek.
  • Doğum sırasında gelişmiş olabilecek sağlık sorunlarını araştırmak.
  • Bebeğin yaşamsal faaliyetlerini ve gelişimini değerlendirmek.
  • Bebeğin gerekli aşıları olmasını sağlamak.
  • Olası rahatsızlıkları önlemek.
  • Herhangi bir sağlık sorunu durumunda, erkenden bebeğe müdahale etmek.

  Yenidoğan takibi bu gibi nedenlerden yapılabilir. 

  Yenidoğan Muayenesi Ne Zaman Yapılır?

  Yenidoğanlara, doğumun hemen ardından apgar testi uygulanır. Bu test sayesinde bebeğin yaşamsal faaliyetleri kontrol edilir, acil müdahale gerektiren bir durum olup olmadığı öğrenilir. Daha sonra ise doğumu takip eden bir saat içerisinde daha detaylı bir kontrol gerçekleştirilebilir. İkinci muayene ise genelde doğumdan sonraki 1 ila 3 gün içerisinde yapılmaktadır. Doktor, bu konu hakkında ebeveynleri detaylı olarak bilgilendirecektir. 

  Bebek Doğduktan Kaç Gün Sonra Kontrole Gidilir?

  Doğumdan hemen sonra bebeğin ilk muayeneleri yapılır. Taburcu olunduktan sonra ise genelde 1 ila 3 gün içerisinde yeniden bir muayene gerçekleştirilir. Daha sonra ise bebeğin sağlık durumuna ve doktorun önerisine göre bir sonraki muayene 5 ila 10 gün içerisinde gerçekleşebilir.

  Yenidoğan Muayenesi Neden Önemlidir?

  Yenidoğan muayenesi, bebeğin henüz anne karnındayken edinmiş olabileceği rahatsızlıkları ve doğum sırasında yaşamış olabileceği fiziksel travmaları kontrol etmek; bebeğin dış dünyaya sağlıklı bir şekilde adapte olup olamayacağını değerlendirmek için yapılır. Bu yüzden yenidoğan muayenesi son derece önemlidir. Bu muayeneler sayesinde ciddi hastalıklar erkenden tespit edilebilir veya ortaya çıkabilecek riskler belirlenebilir. Böylece erkenden önleme ve tedavi uygulamalarına başlanabilir. 

  Yenidoğan İlk Muayenesinde Nelere Bakılır?

  Bebeğin, doğumdan sonraki ilk muayenesinde solunumunun ideal bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Kalp atımları, ağlayıp ağlamadığı, cilt rengi ve kas aktivitesi değerlendirilir. Böylece bebeğin genel sağlık durumu hakkında fikir edinilmiş olur. 

  Yenidoğan Muayenesi Ne Kadar Sürer?

  Yenidoğan muayeneleri genellikle hızlı uygulamalardır. Bu uygulamalar sırasında bebeğin bazı yaşamsal bulguları değerlendirilir. Bazı hızlı testler yardımı ile bebeğin sahip olabileceği bazı hastalıklar kontrol edilir. Yenidoğan muayeneleri, muayenenin hangi amaçla yapıldığına ve doğumdan kaç gün sonra yapıldıklarına göre farklı sürelerde tamamlanabilirler. 

  Yenidoğan Muayenesi Nasıl Yapılır?

  Yenidoğan muayenesi sırasında doktor, steteskop yardımı ile bebeğin akciğerlerini ve kalbini dinler. Böylece kalp atımları ve solunum ile ilgili bir sorun olup olmadığı değerlendirilir. Aynı şekilde bebeğin cildi ve cilt rengi de değerlendirilir. Baş ve boyun bölgesi, çeşitli fiziksel muayeneler ile kontrol edilir. Böylece doğum sırasında meydana gelmiş olabilecek travmaların varlığı kontrol edilir. Eğer bu muayeneler sırasında bebeğin sağlığını tehdit eden bir durum tespit edilirse vakit kaybedilmeden müdahale uygulamalarına başlanır. 

  Ankara Yenidoğan Muayenesi

  Ankara yenidoğan takibi ve muayenesi benzer konular hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Armağan Küçük ile iletişime geçebilirsiniz.

  Doktora Sorun!
  Call Now Button